Etno dziedāšana

Katru ceturtdienas vakaru, plkst. 18:00 Saulkrastos notiks etno jeb tradicionālās dziedāšanas nodarbības. Gaidīti gan tie, kam dziedāšana ir pilnībā jauns izaicinājums, gan arī tie, kam jau ir sava dziedāšanas pieredze koros, folkloras kopās vai kur citur. Nodarbībās tiks apgūti vispārējie dziedāšanas pamati, tomēr pārsvarā metodika tiks balstīta dažādās tradicionālās dziedāšanas praksēs, kuras iegūtas Asnates Rancānes pieredzē, studējot Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas etnomuzikoloģijas nodaļā, mācoties no citu vokālās mūzikas pētnieku pieredzēm, braucot lauka pētījumos un mācoties no teicējām, kas dziedāšanu apguvušas pārmantojamības ceļā no savām vecmāmiņām. 

Nodarbībās būs iespējams apgūt ne tikai dziedāšanas prasmi, bet arī iegūt vispārīgas zināšanas par latviešu tautas dziesmām - to nozīmi, simbolisko skaidrojumu, funkcionālo pielietojumu un tā saistību ar vokālo izpildījumu u.c.

Nodarbības cena ir 9 EUR, taču, ja vēlies pirms dziedāšanas praktizēt arī elpošanas vingrinājumus - 13 EUR. Tie ne tikai labi sagatavo ķermeni dziedāšanai, bet palīdz uzlabot arī vispārējo fizisko un garīgo veselības stāvokli.

Uz interesentu un domu biedru jauku ik nedēļas kopā sanākšanu aicina AMIL SPA.
Noteikti piesakies - 27528488 (Asnate Rancāne)